ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ασφαλτοστρώσεις από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Αργολίδα

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 7 Mαρτίου.

Μεταξύ άλλων, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ως προς τα έργα α) ασφαλτόστρωσης και συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της ορεινής επαρχίας του Άργους, με προϋπολογισμό 410.000 ευρώ και β) συντήρησης και ασφαλτόστρωσης της επαρχιακής οδού 24 στην Αργολίδα, με προϋπολογισμό 395.000 ευρώ.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρακτικό 1 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τα στάδια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έργο συνολικού προϋπολογισμού 201.604 ευρώ (249.988,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Δείτε Επίσης

Back to top button