ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΑΡΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03/10/2023

Πολεοδομικά οικιστικά προβλήματα – παρεμβάσεις

Το Ναύπλιο διαθέτει αξιόλογο ιστορικό αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό πλούτο. Η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των νεότερων χρόνων δημιούργησε την ανάγκη στέγασης χιλιάδων ανθρώπων.

Δημιουργήθηκαν ολόκληρες συνοικίες χωρίς υποδομές, με προβλήματα των κατοίκων. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει δυσχέρεια ή και αδυναμία εφαρμογής του μετέπειτα Σχεδίου Πόλεως. Στις επεκτάσεις, όπου προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι είναι αδιαμόρφωτοι και ανεκμετάλλευτοι.

Τα οικοδομικά τετράγωνα που προβλέπονται για σχολεία είναι ακόμα οικόπεδα και τα σχολεία λειτουργούν με υπεράριθμο αριθμό μαθητών και σε container.

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης εφαρμόζεται το σχέδιο πόλεως με υπερεκμετάλλευση της αστικής γης, με διάρρηξη της ιστορικής και πολεοδομικής συνοχής της πόλης αλλά και με εγκατάλειψη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στην εγκεκριμένη από το 2000 μελέτη «Παλαιάς Πόλης» προβλέπεται η προστασία και ανάδειξη των κύριων πολεοδομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της Παλαιάς Πόλης με ανάδειξη του ιστορικού ιστού.

Η μελέτη είναι στα συρτάρια της δημοτικής αρχής για δεκαετίες, που επιδιώκει αποσπασματικά και με εκ των υστέρων τροποποιήσεις, που συχνά παραβιάζουν τα όρια της νομιμότητας, να λύσει τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του ιστορικού κέντρου.

Στους οικισμούς και τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ναυπλίεων υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών.

Οι ευθύνες είναι μεγάλες και βαρύνουν διαχρονικά τις δημοτικές αρχές. Η πόλη του Ναυπλίου τα τελευταία χρόνια αφέθηκε να αναπτύσσεται άναρχα παρά την πληθυσμιακή έκρηξη.

Στοχεύουμε στην ανασυγκρότηση του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ναυπλίου. Οι πολεοδομικές επεμβάσεις πρέπει να συνοδεύονται από σειρά έργων υποδομής που να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται στους κατοίκους. Ταυτόχρονα να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης.

Ο σεβασμός, η διατήρηση και η ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας του κέντρου της πόλης του Ναυπλίου στο σύνολο του, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να ολοκληρωθεί, όπως και η αναθεώρηση και εφαρμογή των σχετικών μελετών. Η επαναφορά και ολοκλήρωση των προβλέψεων της «Μελέτης Παλιάς Πόλης Ναυπλίου» και η ενίσχυση της αξιοπρεπούς κατοίκησης στο ιστορικό κέντρο είναι αναγκαία ώστε το ιστορικό κέντρο να μην θεωρείται μόνο τουριστικός προορισμός.

Ο έλεγχος των μελετών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι επιτακτικός, για ποιους λόγους δεν εφαρμόστηκαν αλλά και η αποτελεσματικότητα τους.

Πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών στην επέκτασης της πόλης του Ναυπλίου και των οικισμών του Δήμου, να ξεπαγώσουν μελέτες χωροταξίας.

Να προωθηθεί η δημιουργία παραλιακού πάρκου με ήπιες χρήσεις αθλητισμού στην περιοχή της Γλυκιάς, σε συνδυασμό με προτάσεις όπως την δημιουργία της Μαρίνας Ναυπλίου.

Προσπάθεια αξιοποίησης των πρώην στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΚΕΜΧ σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία.

Είναι αναγκαίο να προχωρήσει η οριοθέτηση των ρεμάτων που εμποδίζει όχι μόνο τις πολεοδομικές επεμβάσεις αλλά και όλα τα υπόλοιπα αναπτυξιακά έργα.

Δεν είναι μόνο προνομιακός χώρος ποιοτικής κατοικίας και ζωής, αλλά και τόπος οικονομικής ανάπτυξης.

Η πολιτική μας στοχεύει στην εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού πρότυπου, στην προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνουμε και δεσμευόμαστε:

-τη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας,

-την μελέτη & κατασκευή Κόμβων (κόμβος Σκλαβενίτη Άρια & Νέας Τίρυνθας)

-την απρόσκοπτη άρδευση των καλλιεργειών,

-την ανάπλαση των παλαιών εργατικών κατοικιών,

-την ένταξη στο σχέδιο πόλης μέρους των νέων εργατικών κατοικιών, την ανάληψη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τους συνεταιρισμούς, για τη δημιουργία ζωνών καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και ανάπτυξης του αγροτουρισμού, την προώθηση της συνεργασίας των τοπικών παραγωγικών φορέων με το Αγροτοδιατροφικό Πάρκο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ώστε να συνδεθεί η παράδοση με την επιστήμη την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων, μετατρέποντας την πόλη σε βιτρίνα τους την καταγραφή και οριοθέτηση των δημοτικών βοσκοτόπων και τη δημιουργία κανονισμού διάθεσης και διαχείρισής τους, τη θέσπιση αντιδημάρχου Ανάπτυξης για τον συντονισμό των παραπάνω δράσεων.

Δείτε Επίσης

Back to top button