ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΑΡΗΣΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου Ναυπλιέων θα πρέπει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο των εθνικών στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Θα πρέπει να εστιάζει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού απαιτεί πολιτική δέσμευση, θεσμική ρύθμιση και κοινωνική συμμετοχή.

…ΓΙΑ την οριζόντια οργάνωση της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο διαμερισμάτων αρχικά, που θα περιλαμβάνει:

  • ενημέρωση των δημοτών με έντυπο υλικό ανά διαμέρισμα, με τους χώρους καταφυγής,
  • τις άμεσες ενέργειες και τα άμεσης τηλέφωνα ανάγκης.

…ΓΙΑ την ενημέρωση και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων

…ΓΙΑ την εκπαίδευση των δημοτών σε θέματα πολιτικής προστασίας

…ΓΙΑ την ανάπτυξη εφαρμογής για ενημέρωση των δημοτών για την αντιμετώπιση πριν και κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.

#ΝέαΕποχή #NeaEpoxi #NafplioNeaEpoxi #KonstantinosMakaris #Makaris #ΠολιτικήΠροστασία

Δείτε Επίσης

Back to top button