ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών – Β’ κύκλος

Προσθήκη στα Προγράμματά μου

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

  • Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 
  • Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια της Δημόσιας Πρόσκλησης.
  • Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/ επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της δράσης, της οποίας η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες, ο ΟΑΕΔ θα παράσχει στον/στην ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα Μάρκετινγκ.

Περίοδος υποβολής

από 7/9/2021 έως 21/9/2021 (ώρα 23:59)

Υποβολή:

  • αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους νέους (όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση), μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων
  • αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις/ παρόχους (όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας 27 ημερών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button