ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥΔΗΜΟΤΕΣ ΑΣΙΝΗΣΔΗΜΟΤΕΣ ΒΙΒΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥΔΗΜΟΤΕΣ ΙΡΙΩΝΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΡΝΑΖΕΪΚΩΝΔΗΜΟΤΕΣ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΛΟΥΔΗΜΟΤΕΣ ΤΣΕΛΟΥΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ Γ.Σ.ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Το Θεσμικό πλαίσιο αθλητικών εγκαταστάσεων από το 2017 στα χέρια του Κωστούρου

ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/ 408113/21902/2725/603 Υπ.Εσωτερικών – Υπ.Αθλητισμού κ’ Πολιτισμού -Υπ.Οικονομικών

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).
Λήψη αρχείου.

Δείτε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button